Saigon Special muốn thông báo rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc tổn thương nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin chung

Chúng tôi cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ dựa trên cơ sở “như có”. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc phù hợp của thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cụ thể nào đó.

Saigon Special muốn thông báo rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc tính phù hợp của bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong bài viết dưới đây. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện cho quan điểm của Saigon Special.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc tổn thương nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin được cung cấp trong bài viết này. Người đọc nên tự chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi áp dụng vào bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Mọi câu hỏi hoặc thắc mắc về nội dung của bài viết này không thể được chúng tôi trả lời. Vui lòng tìm kiếm nguồn thông tin chính thống và cơ quan có thẩm quyền để biết thêm chi tiết và lời khuyên cụ thể.

Các điều khoản từ chối trách nhiệm

Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi một cách tự nguyện và tùy ý của người tiêu dùng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào, ngầm hoặc hiển nhiên, liên quan đến tính chất hoặc chất lượng của thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý ở trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc mất cơ hội kinh doanh, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, dù trong trường hợp hợp đồng, sơ suất hoặc khác.

Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0989.210.371

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và giải đáp mọi câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.